Locatie
Lemmer

Locatie

In de voorbije jaren zijn meerdere plannen opgetekend om een antwoord te geven op de lokale en regionale vraag. Door de jaren heen is de positie van Lemmer als poort naar Friesland alleen maar belangrijker geworden. De verschuiving van Amsterdam naar Almere en Lelystad zet door naar het noorden.

Lemmer, Poort naar Friesland

In Lemmer wonen al decennia lang mensen die in het Westen werken. Het is dan ook belangrijk voor Lemmer om haar woning aanbod aantrekkelijk te houden en in te spelen op demografische ontwikkelingen. Deze ambitie is in Lemmer onmogelijk volledig te ondervangen in verdichting of vervanging binnen de bebouwde kom. 

 

Het gebied “Hof van Holland” ten noorden van de Wielewei in Lemmer is vanaf het begin van deze eeuw door de provincie en de gemeente in de beleidsdocumenten aangemerkt als een geschikte locatie voor woningbouw. Het gebied maakt wonen aan open vaarwater mogelijk  (staande-mast route naar De Brekken en het IJsselmeer).

3D overzichtsbeeld locatie Hof fan Lemmer