Hof fan Lemmer
Weids wonen aan het water

Hof fan Lemmer

Langs de Noordelijke rand van Lemmer, direct grenzend aan de weidse Friese graslanden, is ruimte gereserveerd voor een nieuwe hoogwaardige waterrijke woonwijk. Na vele jaren van voorbereiding is er in samenwerking met de gemeente De Fryske Marren een stedenbouwkundige opzet gemaakt die voorziet in een ruim aanbod van woningen aan open vaarwater. Een unieke locatie die een prachtige kans biedt om langgekoesterde woonwensen in vervulling te laten gaan.

Stedenbouwkundig plan juni 2023

 

Verkaveling indicatief, wijzigingen voorbehouden versie juni 2023 

 

Hof fan Lemmer beslaat een projectgebied van ca. 25HA en biedt ruimte aan 180 tot 200 woningen in een ruime groene setting. Een wijk waar ruimte is voor riant vrijstaand wonen op een van de ca. 90 vrije bouwkavels die variëren van 500 tot 2000m2 of meer, maar ook voor levensloopbestendige woningen, appartementen en twee-onder-een-kapwoningen is volop plek. Vrijwel alle woningen komen aan open vaarwater met een eigen aanlegmogelijkheid.

De verdeling tussen vrije kavels en projectmatige woningen is weergegeven op de bijlage “woningtypologieën” die u hier kunt downloaden.

 

Momenteel zijn we, samen met vele betrokken partners, bezig met de voorbereiding voor het planologische proces. Alle vooronderzoeken zijn uitgevoerd, het stedenbouwkundige plan en het daarop afgestemde groenplan is beschikbaar en ook het ontwerp bestemmingsplan is afgerond. Nog deze maand, (december 2023) zal de bestemmingsplanprocedure van start gaan.

 

Duurzaamheid Ambitieplan – Toekomstbestendig bouwen in Hof fan Lemmer
Naast het beeldkwaliteit plan (BKP) hebben we een duurzaamheid ambitie plan (DAP) opgesteld. Een handleiding voor het toekomstbestendig bouwen van een woning. Aanleiding hiervoor zijn de consequenties van klimaatverandering en instabiliteit op het stroomnetwerk. Het werkt in toenemende mate een behoefte in de hand om te anticiperen op zaken als waterschaarste én wateroverlast. De onvermijdelijk stijgende prijs van drinkwater is een aanleiding om daarop te besparen. Ook zonne-energie en laadmogelijkheden op eigen terrein zijn wensen die we in dit project kunnen invullen.

Aan de hand van 7 duurzaamheidpijlers onder het project willen we u inspireren, verbinden en ontzorgen bij de realisatie van een nieuwe toekomstbestendige woning. Het zijn overigens niet meer dan middelen om de doelstelling van toekomstbestendigheid te realiseren. Er ligt een stevige ambitie om onderscheidend te zijn op het vlak van duurzaamheid en toekomstbestendigheid, maar Iedereen is vrij in haar keuzes in Hof fan Lemmer.

 

 

 

Groen en sociaal
Hof fan Lemmer ontwikkelt zich tot een duurzame woonwijk. Het project zal voldoende middelen genereren waarmee sociale woningbouw elders in de gemeente De Fryske Marren mogelijk gemaakt wordt. Hiervoor zijn op dit moment al enkele ontwikkelingen concreet in voorbereiding. Dankzij deze aanpak wordt per saldo meer woningbouw mogelijk dan voorzien in het plangebied. Een mooi resultaat in de samenwerking met de gemeente.

Uiteraard is het aan de raad van gemeente De Fryske Marren om een besluit te nemen over dit plan. Daarvoor zal alle zorgvuldig verzamelde informatie beschikbaar gesteld worden. Parallel daaraan verkennen we de vraag in de markt. In januari ’24 lanceren we een nieuwe site en zoeken we veelvuldig contact met gegadigden om het plan nog zoveel als mogelijk af te stemmen op de actuele woonwensen. Als de raad achter dit plan gaat staan zal de verkoop opgestart worden. In aanloop daar naartoe houden we de geregistreerde kandidaten zorgvuldig en gedetailleerd op de hoogte.

 

 

Verkoopprocedure

Het project gaat ter besluitvorming naar de raad. Parallel daaraan bereiden wij de nodige zaken voor zodat we geen tijd verliezen als de raad haar goedkeuring verleend.

 

De komende periode zullen wij regelmatig in het nieuws komen met dit project en kunnen gegadigden zich bij ons laten registreren. Wij blijven in contact met alle bij ons geregistreerde kandidaten zodat we een goed beeld krijgen van de behoefte en in welke mate we gefaseerd in verkoop gaan of niet. We zullen de website blijven voeden zodat dit een waardevolle informatiebron blijft waarop u steeds geïnspireerd zult worden. We verwachten vlak voor de zomer in 2024 de verkoop daadwerkelijk te kunnen starten.

 

Start aanleg

Afhankelijk van de verkoop zullen we op korte termijn na de zomer beginnen met de gefaseerde aanleg van de wijk. De kavels zullen in het voorjaar van 2025 bouwrijp opgeleverd worden waarna onmiddellijk gestart kan worden met de woningbouw.

 

App

Hof fan Lemmer krijgt naast de website ook zijn eigen app. We verwachten in februari de app te lanceren. Met deze app blijft u eenvoudig op de hoogte van de vorderingen en ontvangt u regelmatig nieuwsupdates vanuit de projectorganisatie. Tevens bestaat de mogelijkheid om ons berichten te sturen in het geval u ergens aandacht voor wilt vragen. Staat u bij ons geregistreerd? Dan ontvangt u automatisch bericht wanneer de app live gaat.

 

Heeft u belangstelling om te wonen in Hof fan Lemmer? Registreer u hier en u blijft op de hoogte.